ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Το κέντρο Λογοχώρος plus αποτελεί έναν πολυδύναμο χώρο πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης.   Στόχος του χώρου, είναι η πολύπλευρη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της προόδου και της ανάδειξης των ικανοτήτων παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους.  

Το Λογοχώρος plus απαρτίζεται από μια πλήρως καταρτισμένη  διεπιστημονική ομάδα θεραπευτών, με όρεξη για συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και εξέλιξη. Τα μέλη της ομάδας χαρακτηρίζονται από αγάπη και σεβασμό για την ιδιαιτερότητα και τις προσωπικές ανάγκες, του κάθε ατόμου. Οι θεραπευτές στοχεύουν στην ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των δυσκολιών παιδιών και ενηλίκων.